Bc. Silvie Matůšová

Diplomová práce

Možnost doplnění vzdělání osob s těžším mentálním postižením v rámci kursu na doplnění vzdělání

Anotace:
Teoretická část vychází z pojetí mentální retardace, její etiologie a klasifikace. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký je význam edukace osob s mentálním postižením v dospělém věku a ověření možnosti edukace osob, které byly zbaveny povinnosti školní docházky a nyní mají možnost doplnění vzdělání.
Abstract:
As a part of the courses educational classes, a theory arises from the understanding of mental retardation, its etiology, and classification. The goal of this research was to determine what the purpose of the education is in the adult division that suffers from mental illness and explores the possibilities of education of people who were stripped of the responsibility of mandatory school attendance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta