Theses 

Native advertising – keď sa reklama začne skrývať – Bc. Peter Hrnčiar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Peter Hrnčiar

Diplomová práce

Native advertising – keď sa reklama začne skrývať

Native advertising - when the advertising starts to hide

Abstract: Our thesis is dealing with newly emerging phenomenon – native advertising. This term was given to ads that mimic visual and textual properties of regular articles. This format is moving in the gray area and blurring the lines between content and advertisements that support it. Studying of this phenomena includes different fields, but we especially concentrate on new media, where the native advertising is used the predominantly anyhow. We try to place this phenomenon into a historical frame of development of advertising, which helps us understand strategies and motivation behind this type of advertising. We also try to formulate key questions that arise from spread usage of native advertising, such as journalist’s etiquette and possibility to manipulate viewers (especially those in cyber space).

Abstract: Témou našej práce je novo sa objavujúci fenomén, ktorým je native advertising. Tento pojem bol vytvorený pre taký druh reklamy, ktorý napodobňuje vizuálne, ako aj textuálne vlastnosti média, v ktorom sa vyskytuje (menovite tlač). Tento formát sa pohybuje v šedej zóne a znejasňuje hranice medzi obsahom a reklamou, ktorá tento obsah spolufinancuje. Štúdium tohto fenoménu zasahuje do viacerých polí, ale práca sa predovšetkým sústredí na jeho vplyv v nových médiách, kde je mimochodom v súčasnosti výskyt natívnych reklám najdominantnejší. Tento fenomén zasadzujeme do historického rámca reklamy ako takej, čo nám pomáha pochopiť východiská a motiváciu tvorcov tohto typu reklamy. Taktiež sa pokúšame formulovať kľúčové otázky, ktoré vyvstávajú z rozširujúceho sa využívania native advertisingu, akými napríklad okrem iného je žurnalistická etika či možnosť manipulovania čitateľov (špeciálne tých v kyberpriestore).

Klíčová slova: native, advertising, natívna, reklama

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Jayasundera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz