Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Disertační práce

Sociophonology of Received Pronunciation: Native and Non-Native Environments

Sociophonology of Received Pronunciation: Native and Non-Native Environments
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. Received Pronunciation) a její percepcí anglickými (tj. rodilými) a českými (nerodilými) mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. V úvodní části práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z množství současné i historické odborné literatury a který analyzuje …více
Abstract:
This dissertation deals with Received Pronunciation (RP), the prestige accent in England and, to a lesser extent, in the other parts of Great Britain. It examines the perception of this accent by English (i.e. a native) and Czech (non-native) respondents. Furthermore, the dissertation also analyses the roles RP fulfils in the two environments. The first part of the dissertation provides both synchronic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta