Jana Husárová

Bakalářská práce

Analýza etických kódexov vybraných bankových subjektov a ich vzájomná komparácia

Analysis of ethical codes of selected banking entities and their mutual comparison
Abstract:
Annotation HUSÁROVÁ, Jana: Analysis of ethical codes of selected banking entities and their mutual comparison. [Bachelor thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, Foreign university in Banská Bystrica. Departement of finance, accounting and insurance. Consultant: Mgr. Petra Polievková, PhD. Habilitation: 2013. Number of pages: 56. Bachelor thesis highlights the importance and impact of the Code …více
Abstract:
Anotácia HUSÁROVÁ, Jana: Analýza etických kódexov vybraných bankových subjektov a ich vzájomná komparácia. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Mgr. Petra Polievková, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 56. Bakalárska práca poukazuje na význam a vplyv etického kódexu bánk na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Polievková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management