Bc. Zdeňka Křížová

Diplomová práce

Etika a etický kodex ve veřejné správě

Ethics and Code of Ethics for Public Administration
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Etika a etický kodex ve veřejné správě“ je analýza vývoje etiky a etického kodexu a jejich používání v praxi na vybraném úřadě veřejné správy. V posledních desetiletích jsou patrné tendence ke změnám v pojetí veřejné správy, zdůrazňují se především etické hodnoty, neboť ve veřejné správě platí úzká vazba mezi etikou a ostatními tradičními hodnotami, zejména odpovědností. …více
Abstract:
The subject of the Thesis “Ethics and Code of Ethics for Public Administration” is an analysis of development of Ethics and Code of Ethics and its usage for chosen Public administration office in practice. In past decades are noticeable determinations to changes in conception of Public administration, emphasizing primarily the value of Ethics because in Public administration applies strait structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop
  • Oponent: Ing. Libor Stloukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa