Theses 

Etika a etický kodex ve veřejné správě – Bc. Zdeňka Křížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdeňka Křížová

Diplomová práce

Etika a etický kodex ve veřejné správě

Ethics and Code of Ethics for Public Administration

Anotace: Předmětem diplomové práce „Etika a etický kodex ve veřejné správě“ je analýza vývoje etiky a etického kodexu a jejich používání v praxi na vybraném úřadě veřejné správy. V posledních desetiletích jsou patrné tendence ke změnám v pojetí veřejné správy, zdůrazňují se především etické hodnoty, neboť ve veřejné správě platí úzká vazba mezi etikou a ostatními tradičními hodnotami, zejména odpovědností. Etický kodex je jedním z prostředků, které slouží k zlepšení efektivnosti, transparentnosti a výkonnosti veřejné správy.

Abstract: The subject of the Thesis “Ethics and Code of Ethics for Public Administration” is an analysis of development of Ethics and Code of Ethics and its usage for chosen Public administration office in practice. In past decades are noticeable determinations to changes in conception of Public administration, emphasizing primarily the value of Ethics because in Public administration applies strait structure in between Ethics and others conventional values, especially responsibility. The Code of Ethics is one of Instruments which subserve to improve effectiveness, transparency and efficiency of Public administration.

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, veřejný sektor, etika, etický kodex, korupce, zaměstnanci veřejné správy, specifika zaměstnanců veřejné správy.Public administration, state administration, public sector, ethics, code of ethics, corruption, public employees, specifikcs of civil service.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop
  • Oponent: Ing. Libor Stloukal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz