Bc. Kateřina PAPEŽ

Diplomová práce

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky v České republice

Implementation of electronic registration of sales, its benefits and negative aspects to small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronické evidence tržeb. Jejím hlavním cílem je identifikovat skutečné přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky a komparovat je s předpokládanými přínosy a negativy. Rešeršní část této práce se zabývá problematikou elektronické evidence tržeb v souvislostech (vč. pojmů daně, daňové úniky, šedá ekonomika) a charakteristikou …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on electronic registration of sales. Its main aim is identification of real benefits and negative aspects of the implementation of electronic registration of sales to small and medium-sized enterprises. The research part of the thesis is focused on electronic registration of sales in context with taxes, tax evasions and grey economy and on small and medium-sized enterprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŽ, Kateřina. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb pro malé a střední podniky v České republice. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management