Bc. Michal KLEPRLÍK

Diplomová práce

The rhetoric of peace and the rhetoric of war in speeches by Barack Obama and George Bush.

The rhetoric of peace and the rhetoric of war in speeches by Barack Obama and George Bush.
Abstract:
The aim of this thesis is to discuss the analysis of G. Bush?s and B. Obama?s political discourse. This work primarily draws on the knowledge of cognitive linguistics, it studies the ways B. Obama and G. Bush use to construct their utterance in order to set up the cognitives frames and promote their own policy. It is also focused on the strategy of conflict treatment stressing the use of linguistic …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zaměřit se na to, jak se jazyk a prostředky, které mluvčí volí pro komunikaci svého záměru podílejí na utváření diskurzu demokratického a holistického (Barack Obama), nebo diskurzu mocenského (George Bush) se všemi aspekty a důsledky, které z této volby plynou. Dále tato práce zkoumá způsoby řešení konfliktu, tedy zabývá se tím, jakou filosofii oba dva představitelé zastávají …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Zveřejnit od: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEPRLÍK, Michal. The rhetoric of peace and the rhetoric of war in speeches by Barack Obama and George Bush.. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta