Theses 

Problematika vzniku a provozování startovacích ploch pro SLZ – Ilona Böhmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie letecké dopravy / Technologie letecké dopravy

Ilona Böhmová

Bakalářská práce

Problematika vzniku a provozování startovacích ploch pro SLZ

Creation and Operation of Sport Aviation Apparatuses Launching Areas Issue

Anotace: V této bakalářské práci je zpracován obecný postup pro vytváření a provozování startovací plochy pro sportovní létající zařízení na základě platné legislativy. Tato práce má sloužit jako manuál pro vznik nových startovacích ploch pro SLZ, kde v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny kroky, jak postupovat při této problematice. V závěru bakalářské práce jsou v příloze k nahlédnutí typy smluv jednotlivých dotčených orgánů a letecké mapy startovacích a přistávacích ploch.

Abstract: In this bachelor thesis is a general procedure for creating and operating the starter sport aviation facility on the basis of existing legislation. The bachelor thesis focuses as a sort of guide for new starting areas for the Sport Aviation Apparatuses , where the individual sections are the steps on how to proceed on this issue. In the concluding part in the Annex to the consultation of the various types of contracts bodies and aeronautical map for arrival or departure.

Klíčová slova: Startovací plochy pro sportovní létající zařízení, legislativa, dotčené orgány státu

Keywords: Sport Aviation Apparatuses Launching Areas Issue, legislation, the authorities concerned State

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Vladimír Smrž
  • Oponent: Karel Janků

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz