Bc. Lucie Russnáková

Diplomová práce

Kvalita binokulárního vidění vrcholových sportovců

Quality of binocular vision of athletes
Anotace:
V první části této práce jsou uvedeny informace o binokulárním vidění. Jsou zde popsány stupně binokulárního vidění, jeho poruchy, heteroforie a oční dominance. Další část této práce se věnuje měření jednotlivých aspektů binokulárního vidění a metod, kterými lze toto měření uskutečňovat. Třetí část se věnuje sportu. Konkrétně je v práci popsáno, co to sport je a jak ho můžeme dělit. Dále je zde pojednáno …více
Abstract:
There are information about binocular vision in the first part of this thesis. It describe aspects of binocular vision, its disorders, heterophorias and eye dominance. The second part is about measurement of aspects of binocular vision and used methods in this part of optometry. The third part is about sports. Thesis describe, what sport is and how we can divided it. There is also information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta