Bc. Barbora Langová

Bakalářská práce

Možnosti vyšetření jednoduchého binokulárního vidění a jeho poruch v ordinaci optometristy

The possibility of examination Binocular Vision and Eye Movement Disorders in the Optometrist Office.
Anotace:
Bakalářská práce na téma: „Možnosti vyšetření jednoduchého binokulárního vidění (JBV) a jeho poruch v ordinaci optometristy“ se v první a druhé kapitole zabývá popisem vývoje, stupňů a poruch JBV. Třetí kapitola je zaměřena na popis jednotlivých metod a testů pro vyšetřování JBV. Zahrnuje důležitost anamnézy před samotným vyšetřením, vyšetření jdoucí od motility oka, přes vyšetření konvergence, heteroforie …více
Abstract:
Bachelor thesis called „The Possibility of Examination of Binocular Vision and Eye Movement Disorders in the Optometrist´s Office“ describes development, stages and disorders of binocular vision in the first and the second chapter of this work. The third chapter focuses on the description of the methods and procedures for testing binocular vision. This part includes the importance of taking the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Severa
  • Oponent: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie