Martin Holovka

Diplomová práce

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes
Anotace:
V návaznosti na financní krizi v letech 2007/2008 se pojem "Liquidity Black Holes" stal casto diskutovaným tématem v akademických kruzích, stejne tak jako mezi portfolio manažeri po celém svete. Novejší pohled na likviditní riziko bere v potaz "Liquidity Black Holes", které se objevují, když likvidita zcela zmizí z urcitého trhu a ten se tak stává jednostranný. V zásade existují 2 kanály, pres které …více
Abstract:
Following the financial turmoil in 2007/2008 liquidity black holes (LBH) has become arising topic often discussed among academics as well as portfolio managers all around the world. More recent view on liquidity risk covers those liquidity black holes which occur when the liquidity completely dries up in a particular market and the market becomes one-sided. There are basically 2 channels through which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jana Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24902