Mgr. Petr Týfa

Diplomová práce

Posouzení míry autoritativnosti politického režimu Chorvatska za vlády prezidenta Franjo Tudjmana

Examination of authoritativeness of the political regime of Croatia during the reign of the president Franjo Tudjman
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na charakteristiku politického režimu Chorvatska za vlády prezidenta Tudjmana, tedy primárně na období od voleb v dubnu 1990 do voleb v lednu 2000. Práce vychází z konceptu autoritativního režimu, jak jej definoval J. J. Linz. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé osy autoritativního režimu, či-li na míru limitace pluralismu, osu ideologie - mentalita, osu mobilizace – depolitizace …více
Abstract:
This diploma thesis is focusing on the characteristic of the political regime of Croatia during the reign of Franjo Tudjman, primarily on the period from the election on April 1990 till the election on January 2000. The text comes from the concept of the authoritarian regime of J. J. Linz. Concretely is focusing on the individual axes of the authoritarian regime, thus on the measure of the limited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma