Bc. Vanda Skácalová

Bakalářská práce

Tranzice Chorvatska: k demokracii přes válku a hybridní režim

Transition in Croatia: to democracy through war and hybrid regime
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá demokratizací Chorvatska, zejména potom aspekty, které ji markantně odlišují od transformací ostatních zemí střední a východní Evropy - občanskou válkou a režimem Franjo Tuđmana, kvůli nimž byl tento proces pozastaven na téměř deset let. Cílem práce je pochopit, proč došlo k přerušení transformace a co naopak vedlo k jejímu dokončení; na vývoj jsou aplikovány teoretické koncepty …více
Abstract:
Bachelor thesis handles democratization of Croatia, especially those aspects, which differenciate Croatian case from transformation of most of the Central and East European countries - civil war and Franjo Tudjman’s regime, which froze the process for nearly ten years. The aim is to comprehend why was the transformation disrupted and what led to it’s completion; theoretical concepts of democratization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Strapáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma