Mgr. Petr Týfa

Master's thesis

Posouzení míry autoritativnosti politického režimu Chorvatska za vlády prezidenta Franjo Tudjmana

Examination of authoritativeness of the political regime of Croatia during the reign of the president Franjo Tudjman
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na charakteristiku politického režimu Chorvatska za vlády prezidenta Tudjmana, tedy primárně na období od voleb v dubnu 1990 do voleb v lednu 2000. Práce vychází z konceptu autoritativního režimu, jak jej definoval J. J. Linz. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé osy autoritativního režimu, či-li na míru limitace pluralismu, osu ideologie - mentalita, osu mobilizace – depolitizace …more
Abstract:
This diploma thesis is focusing on the characteristic of the political regime of Croatia during the reign of Franjo Tudjman, primarily on the period from the election on April 1990 till the election on January 2000. The text comes from the concept of the authoritarian regime of J. J. Linz. Concretely is focusing on the individual axes of the authoritarian regime, thus on the measure of the limited …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science