Bc. Ivana Céeová

Master's thesis

Vliv vlhkosti proudícího vzduchu na tepelně izolační vlastnosti textilií

The influence of flowing air humidity on the thermal insulation properties of textiles
Abstract:
V této diplomové práci je sledováno, jakým způsobem se projeví vliv vlhkosti vzduchu při měření tepelného toku při průchodu textilií v proudícím vzduchu. V první části práce jsou shrnuty teoretické aspekty studované problematiky, jako jsou například základní informace o termofyziologickém komfortu, způsobu hodnocení tepelně-izolačních vlastností, popis zařízení Aerodynamického tunelu a základní informace …more
Abstract:
In this diploma thesis, the influence of air humidity is measured in the testing of the heat flow passing through of textiles in the flowing air. In the first part of the thesis summarizes the theoretical aspects of the studied topics, such as basic information on thermophysiological comfort, the method of evaluation of thermal insulation properties, description of aerodynamic tunnel equipment and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Céeová, Ivana. Vliv vlhkosti proudícího vzduchu na tepelně izolační vlastnosti textilií. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní