Bc. Tomáš Kubeček

Diplomová práce

Vliv teploty na tepelné ztráty textilií

Influence of temperature on thermal loss of textiles
Anotace:
V diplomové práci je popsán vývoj přístroje, metodiky měření a hodnocení tepelněizolačních vlastností textilií za nízkých teplot. Rešeršní část práce je věnována obecně přenosu tepla vedením, sáláním, radiací a je také zaměřena na přenos tepla v textilních strukturách. Jsou popsány tepelné charakteristiky související s tepelným komfortem, tepelnou bilancí člověka a izolací oděvního systému včetně odvození …více
Abstract:
The thesis describes the design and development of the instrument, measurement method and evaluation of thermal insulation properties of fabrics at low temperatures. The review is devoted to general heat transfer by conduction, convection and radiation and is also focused on heat transfer in textile structures. The thermal characteristics related to thermal comfort, thermal balance of human and insulated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubeček, Tomáš. Vliv teploty na tepelné ztráty textilií. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN