Ing. Tomáš Mrnka

Diplomová práce

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v podmínkách ČR, EU a světa

Transport and traffic liability insurance in Czech, EU and World conditions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v podmínkách ČR, EU a světa. Přináší ucelený přehled právních předpisů regulujících jednotlivé druhy dopravy a činnosti zasílatele. Práce se blíže soustředí na oblast odpovědnosti českého silničního nákladního dopravce, který bude provozovat kabotážní dopravu na území Spolkové Republiky Německo. Za tímto účelem je v …více
Abstract:
This thesis deals with the liability insurance of carrier and shipper in the territory of Czech Republic, the EU and the world. It provides a comprehensive overview of legislation regulating the various modes of transport and shipping activities. Working with more focus on the area of responsibility of Czech road cargo carrier who will perform cabotage services in the Federal Republic of Germany. To …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslava Maňasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní