Bc. Petr Němec

Bakalářská práce

Odvaha - Jošt Lucemburský. Plastika na Moravském náměstí v Brně

Courage - Jost of Luxembourg: ann sculpture at Moravské Sq. in Brno
Anotace:
Plastika Odvaha Jaroslava Róny byla odhalena v Brně, na Moravském náměstí, 28. října 2015. Byla vztyčena na počest významné osobnosti moravské a říšské politiky středověku – Jošta Lucemburského. Stala se novou dominantou tohoto veřejného prostoru. Bakalářská práce se zabývá plastikou z hlediska formálního, ikonografického, reflektuje její procesuální začlenění do veřejného prostoru. Zabývá se otázkou …více
Abstract:
The sculpture called Courage (Odvaha) by Jaroslav Róna was unveiled in Brno on the Moravské square on the 28th of October 2015. It was erected in tribute to the significant personality of Moravian and empire politics of the Middle Ages – of Jobst of Luxembourg. It became the new dominant of this public space. The Bachelor’s thesis concerns itself with the sculpture from the formal and iconographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění