Bc. Jana Vítová

Diplomová práce

Moravský markrabě Prokop Lucemburský

Prokop of Luxembourg, Margrave of Moravia
Anotace:
Diplomová práce je věnována osobnosti moravského markraběte Prokopa Lucemburského (1358 - 1405). Pozornost je zaměřena i na působení markraběte Prokopa u zemského a dvorského soudu. Jako speciální kapitola je přiložen itinerář Prokopa Lucemburského.
Abstract:
This diploma thesis deals with personage of the Moravian Margrave Prokop of Luxembourg (1358 - 1405). The attention is focused also on the Margrave Prokop's activity at the provincial and courtly tribunal. As a special chapter is attached the itinerary of Prokop of Luxembourg.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické