Ing. Jakub Ambros

Master's thesis

Model mobility výrobních faktorů ve vybraných zemích EU

Model of production factors mobility in selected EU countries
Abstract:
Diplomová práce si bere za cíl určit a popsat, jaký vliv má ekonomický vývoj hospodář- ství na mezinárodní migraci obyvatelstva mezi Českou republikou, Slovenskem, Německem a Velkou Británií. V první kapitole je položen teoretický rámec migrace, ze kterého pak bude práce v samotné empirické analýze vycházet. Druhá kapitola přibližuje vývoj migrace ve vybraných evropských zemích v posledních desetiletích …more
Abstract:
This thesis aims to identify and describe the influence of the economic development of the economy to international migration of population between the Czech Republic, Slovakia, Germany and Great Britain. In the frst chapter is set the theoretical framework of migration, which the thesis itself will be based on in the empirical analysis. The second chapter focuses on the development of migration in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta