Markéta Klemová

Bakalářská práce

Pacient s osteoporózou jako účastník v klinické studii

The patient with osteoporosis and his partipation in a clinical trial
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pacientky, které jsou zařazeny do klinického hodnocení nového léčivého přípravku na léčbu osteoporózy. Teoretická část se zabývá základním popisem onemocnění a dále problematikou klinického hodnocení. Výzkumná část pak monitoruje konkrétní pacientky, účastnící se klinického hodnocení nového léčiva. Zkoumá jejich důvody, osobní očekávání a přínos, správné pochopení informací …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the patient, which are included in the climical trial of a new medicinal product for the treatment of osteoporosis. The theoretical part deals with the basic description of the disease and the issue of the trial. Experimental part monitors specific patients participating in the clinical trial of a new drug and examines not only their motivation, and personal expectations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PharmDr. Petra Řeháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klemová, Markéta. Pacient s osteoporózou jako účastník v klinické studii. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra