Bc. Kamila Tilšarová

Bachelor's thesis

Ageismus a kvalita mezigeneračních vztahů: sekundární analýza dat výzkumu Eurobarometr

Ageism and quality of intergenerational relationships: secondary analysis of Eurobaromer survey
Abstract:
Práce „Ageismus a kvalita mezigeneračních vztahů: sekundární analýza dat výzkumu Eurobarometr“ se zaměřuje na souvislosti mezi ageismem a vnímanou kvalitou mezigeneračních vztahů v Evropské unii. V úvodu jsou nastíněny koncepty ageismus, generace a popsány oblasti možných mezigeneračních konfliktů. Následuje popis výzkumného souboru a sběru dat výzkumu Eurobarometr 269 (s názvem Mezigenerační solidarita …more
Abstract:
This thesis „Ageism and the quality of intergenerational relationships: secondary analysis of Eurobarometer survey“ is focused on connections between ageism and perceived quality of intergenerational relationships in the EU. At the beginning the concepts of ageism, generation and areas of potential intergenerational conflicts are outlined. Then description of research population and collecting the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Šindelář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií