Kateřina Butalová

Bakalářská práce

Reading-related activities in Motivate! 1 and Project Explore 1 textbooks

Reading-related activities in Motivate! 1 and Project Explore 1 textbooks
Anotace:
Výuka čtenářských dovedností je jednou z klíčových součástí výuky cizího jazyka. Tato práce se zaměřuje na aktivity související se čtením ve dvou učebnicích pro výuku angličtiny Motivate! 1 a Project Explore 1. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá tématem učebnic, čtení a dospívajících v kontextu výuky angličtiny jako cizího jazyka. Teoretický rámec se zaměřuje na roli učebnic …více
Abstract:
Teaching reading skills is one of the key part of the foreign language acquisition. This thesis focuses on reading-related activities in two ESL textbooks Motivate! 1 and Project Explore 1. The thesis is divided into two parts. The theoretical part addresses the topic of textbooks, reading, and teenagers in the context of teaching English as a second language. The theoretical framework focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání