Ing. Martin KOLÁŘ

Master's thesis

Modulární redakční systém pro střední školy

Content Management System for High School
Abstract:
V dnešní době, kdy díky Internetu lze získat mnoho informací z nejrůznějších oblastí, je žádoucí, aby prezentované informace dokázalo editovat stalé širší spektrum uživatelů. Donedávna prováděli tuto činnost pouze specializovaní lidé {--} administrátoři. Publikační, chcete-li redakční systém zjednodušuje práci při publikaci informací tak, aby tuto činnost mohl provádět kdokoliv, tedy i personál neznalý …more
Abstract:
Nowadays, when we can obtain a lot of information from different fields, thanks to the Internet, it's desirable to make the presented information editable by wider spectrum of users. Until recently this operations was made only by specialized people {--} administrators. Publication, or content management system, if you want, makes the work with publishing of information easier, so this type of work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2007
Identifier: 6419

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘ, Martin. Modulární redakční systém pro střední školy. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.