Bc. Zuzana Foltýnová

Diplomová práce

Redakční systém odborného časopisu

Scientific Journal Editing Platform
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zpracování rešerše existujících systémů podporujících práci redakce odborného časopisu. Součástí práce je analýza datových toků a procesů publikačního procesu redakce časopisu Zpravodaj CSTUG. Na základě zjištěných dat je implementován softwarový systém, který bude v budoucnu využívat redakce Zpravodaje CSTUG.
Abstract:
The aim of this Master's thesis is processing of searches for existing systems that facilitate professional journal's editors' work. This work includes an analysis of data streams and processes of the Zpravodaj CSTUG magazin's editors' publishing process. A software system is implemented based on the findings; this software shall be used by Zpravodaj CSTUG editors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika