Bc. Nikol URBANČÍKOVÁ

Diplomová práce

TVORBA PRACOVNÍHO SEŠITU JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

CREATION OF WORKBOOK OF SOUTH AND SOUTHEAST ASIA FOR SECONDARY EDUCATION
Anotace:
Cílem práce je vytvoření pracovního sešitu pro střední školy na téma jižní a jihovýchodní Asie. Práce také popisuje proces tvorby daných pracovních listů. Při tvorbě pracovního sešitu bylo pracováno s nejnovějšími učebnicemi, články a dalšími zdroji, aby vytvořené pracovní listy byly co nejaktuálnější. Součástí práce jsou nejenom analýzy učebnic, ale také výsledky testování pracovních listů na vybrané …více
Abstract:
The aim is to create a worksheet for secondary school on South and Southeast Asia. The thesis also describes the process of creation of the worksheets. When creating a workbook has been working with the latest textbooks, articles and other resources that created worksheets were the most recent. Thesis not analyzes only textbooks, but also the results of worksheets testing on selected secondary school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANČÍKOVÁ, Nikol. TVORBA PRACOVNÍHO SEŠITU JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta