Mgr. Rostislav Turek

Bakalářská práce

Konformační vlastnosti molekul DNA obsahující varianty motivu (GA)n

Conformational properties of DNA containing variations of the motif (GA)n
Anotace:
Střídavá sekvence (GA)n se hojně vyskytuje v genomech vyšších eukaryot v oblastech regulujících transkripci. Je vyjimečná tím, že tvoří několik uspořádaných struktur. Její konformace je jedním z nástrojů vyjádření informace uložené v primární struktuře DNA. Mikrosatelity (GAGT)n, (GACA)n a (GAGC)n jsou variacemi motivu (GA)n, které se také nacházejí v genomech eukaryot a jejich strukturní vlastnosti …více
Abstract:
Alternating (GA)n sequences are abundant in eucaryotic genomes. They exhibit exceptional conformational polymorphism. Its conformation is one of the way how to express information from the primary structure of DNA. Microsatellites (GAGT)n, (GACA)n and (GAGT)n are the variants of the motif (GA) and they also present in eukaryotic genomic DNA. Their conformational properties were compared with alternating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Iva Kejnovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika

Práce na příbuzné téma