Bc. Berta Smékalová

Diplomová práce

Nestandardní nástroje měnové politiky centrálních bank

Non-standard monetary policy tools of central banks
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Nestandardní nástroje měnové politiky centrálních bank “ je analýza měnových politik vybraných centrálních bank. První část se zaměřuje na teoretické aspekty tvorby měnové politiky a jsou zde podrobně rozebrány měnové instrumenty. Druhá část popisuje standardní měnovou politiku Evropské centrální banky a České národní banky. Další kapitola je zaměřena na aktuální situaci …více
Abstract:
The subject of the master thesis “Non-standard Monetary policy tools of central banks“ is analysing monetary policies of selected central banks. First part of this thesis deals with theoretical aspects of monetary policy and monetary instruments are discussed in detail. Second part describes standard monetary policy European Central Bank and Czech National Bank. Next chapter is devoted to current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sponerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance