Natálie JASNÁ

Bakalářská práce

Sexuální výchova dětí v předškolním věku

Sex education of preschool children
Anotace:
V textu své bakalářské práce se zabývám problematikou týkající se sexuální výchovy dětí v předškolním věku. V první části teorie píši o vývoji dětí v předškolním věku. Zaměřuji se především na vývoj oblastí souvisejících se sexuální výchovou jako je emoční vývoj, sociální vývoj, pohlavní vývoj a komunikace. Ve druhé části teorie se věnuji již samotnému pojmu sexuální výchova a s ním souvisejícím věcem …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with problems connected to the sex education of preschool children. In the first part of my theory I write about development of children in a preschool age. I focus on development of the parts connected with sex education as emotional progression, social progression, sexual development and communication. In the second part of the theory I deal with the very concept of sex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JASNÁ, Natálie. Sexuální výchova dětí v předškolním věku. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta