Anh Tu Ho

Bakalářská práce

Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps

Design of web application based on Progressive Web Apps approach
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace na přístupu Progressive Web Apps a je určena pro čtenáře, kteří se zajímají o přístup Progressive Web Apps a jeho tvorbu. Cílem práce je návrh a vytvoření webové aplikace SoundForYou s využitím metodiky pro malé softwarové projekty (MMSP) a přístupy mobile first a Progressive Web Apps. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V …více
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of a web application on Progressive Web Apps approach and is designed for readers interested in Progressive Web Apps approach and its creation. The goal of this thesis is to design and create web application SoundForYou using the methodology for small software projects (MMSP) and mobile first and Progressive Web Apps approaches. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76778