Bc. Lenka Cestrová

Diplomová práce

Analýza aktivní a pasivní slovní zásoby dětí v předškolním věku

An Analysis of Active and Passive Vocabulary of Children in Preschool Age
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analýza aktivní a pasivní slovní zásoby dětí v předškolním věku. První kapitola shrnuje poznatky o psychomotorickém a řečovém vývoji předškolního dítěte. Druhá kapitola představuje nejčastější narušení komunikační schopnosti v předškolním věku a nabízí náměty pro logopedickou prevenci. Třetí kapitola shrnuje možnosti diagnostiky řeči dítěte předškolního věku. Čtvrtá …více
Abstract:
The main goal of the master's thesis is an analysis of active and passive vocabulary of preschool children. The first chapter summarizes knowledge of psychomotor and speech development. The second chapter introduces the most common speech disorders in preschool age and offers suggestions for preventing speech disorders. The third chapter summarizes the possibilities of diagnostics of preschool child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta