Bc. Jana Monsportová

Bakalářská práce

Aproximace funkcí-metoda nejmenších čtverců

Aproximation of functions-the least squares method
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme aproximaci funkcí pomocí metody nejmenších čtverců. Úvodem se seznámíme s obecným principem nejmenších čtverců, poté s normálními rovnicemi a dále navážeme aproximací metodou nejmenších čtverců pomocí polynomu x^j pro j = 0, 1, .... Ovšem hlavním tématem této práce bude aproximace pomocí ortogonálních polynomů, které odvodíme. Seznámíme se obecně s Gramovými polynomy …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with aproximacy of functions using the method of the smallest squares. At the beginning we will familiarize ourselves with the general principle of the smallest squares and equations and then we will continue with aproximacy by the method of the smallest squares using the polynom $x^j$ where $j = 0, 1, ...$. However, the main thesis is aproximacy by using the orthogonal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika