Vladislava MUSILOVÁ

Bakalářská práce

Metoda nejmenších čtverců

Least squares method
Anotace:
Tato práce je o metodě nejmenších čtverců. Celá práce se zabývá odvětvími, ve kterých je tato metoda používána. Cílem práce bylo prostudovat v české i cizojazyčné literatuře metodu nejmenších čtverců včetně modifikací využitelných jak v matematické statistice (regresní kvantilová analýza), tak i v prostředí numerické matematiky. První kapitola je věnována hlavně historii metody nejmenších čtverců. …více
Abstract:
Presented thesis focuses on Least squares method. Whole thesis deals with branches, in which is method used. The goal of thesis was to study presented method in both Czech and foreign literature, including modifications, which could be used either in Mathematical Statistics or in environment of Numerical Mathematics. First chapter focuses on history of Least squares method. It mainly discusses its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Kohout

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSILOVÁ, Vladislava. Metoda nejmenších čtverců. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Matematická studia