Martina Koutná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metody a techniky sociální práce s drogově závislým klientem

Anotace:
Cílem mé práce je zmapovat metody a techniky, které se dají využít s drogově závislými jedinci v praxi v rámci sociální práce. Tato absolventská práce je teoretická a jako metodu jsem zvolila kompilaci. Nejprve se zaměřuji obecně na to, co je drogová závislost, jaké faktory mohou jedince ovlivňovat a ve stručnosti také na rozdělení drog. Dále jsem se věnovala metodám a technikám, které se z mého pohledu …více
Abstract:
The aim of this theses is create an overview of method and techniques, which might be used with drug addicted people in the context of social work. It is theoretical thesis done by compilation method. At the first I focused on basic definiton of what is addiction and which factors may influenced person and also on brief distribution of drugs. In the next part I devoted to methods and techniques, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce