Veronika VEČEŘOVÁ

Bachelor's thesis

Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu

Adverse events and irregularities in the sampling and transport of biological material
Abstract:
Biologický materiál zahrnuje veškeré tělní tekutiny a tkáně našeho organismu. Jeho odběr slouží zejména k diagnostickým účelům, tedy napomáhá k určení přesné diagnózy a možnosti zahájení účinné léčby. Odběry provádí všeobecné či specializované zdravotní sestry do předem připravených zkumavek. Odebraný materiál se následně odesílá do laboratoře na rozbor. Transport odebraných vzorků je realizován prostřednictvím …more
Abstract:
ti při transportu a při převzetí nejprve zkumavky s odebraným biologickým materiálem překontrolovat.
Abstract:
Biological material includes any body fluids and tissues of our organism. Its sampling is used mainly for diagnostic purposes, thus helping to determine the exact diagnosis and initiation of effective treatment options. Sampling and is performed by general or specialized nurses into the prepared tubes. The collected material is then sent to a lab for analysis. Transport of samples is implemented through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
Accessible from:: 4. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEČEŘOVÁ, Veronika. Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses d4safl d4safl/2
4/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4/5/2015
Bulanova, L.
5/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.