Matěj Vondra

Diplomová práce

Akciový trh v ČR a největší zástupci v indexu PX

The stock market in the Czech Republic and the largest representatives of PX index
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem českého akciového trhu a fundamentální analýzou dvou významných akciových titulů z různých odvětví na tomto trhu. Právě energetika a bankovnictví jsou největšími segmenty v indexu Burzy cenných papírů Praha. Samotná analýza akcií je provedena na třech úrovních – makroekonomické, odvětvové a podnikové. Provedená analýza na podnikové úrovni se soustředí na stanovení …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describes the Czech stock market and provide fundamental analysis of two important stock titles from various sectors included in this market. Particularly energy and banking sectors are two largest representatives of the stock market which related to this diploma thesis. The stock analysis itself is carried out on tree levels – macroeconomic, sectoral and business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77664