Eliška ŘEHÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses

Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how much are Czech students of English influenced by their mother tongue, namely in two branches of grammar ? word order and tenses. The thesis is hereby divided into two main parts, where each includes a theoretical and a practical part. In the theoretical part the basic principles of the problem are explained and the comparison between Czech and English principles …viac
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje české studenty anglického jazyka jejich mateřština, a to konkrétně ve dvou odvětvích gramatiky ? slovosledu a slovesných časech. Práce je dle těchto zkoumaných oblastí rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž každá zahrnuje část teoretickou, kde vysvětlím základní principy dané problematiky a poskytnu jejich srovnání v českém a anglickém jazyce, …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zverejniť od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHÁČKOVÁ, Eliška. Typical mistakes made by Czech learners of English in word order and tenses. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Anglický jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.