Kristýna Klimešová

Diplomová práce

Nezávislá divadelní scéna v Praze a její význam pro českou kulturu

Independent theatre in Prague and importance for the Czech culture
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu nezávislého divadla v Praze. Její snahou je představit současné zástupce pražské nezávislé divadelní scény v oblasti provozovatelů kulturních center a mezi výkonnými uměleckými soubory. Teoretická část přináší stručný přehled subjektů, působících v této sféře. V praktické části je jedna vybraná umělecká skupina analyzována detailněji po stránce jejího zaměření, dramaturgie …více
Abstract:
This thesis deals with the subject of independent theatre in Prague. Its aim is to present the current representative of the Prague independent theatre operators in the cultural centres as well as between performing arts organizations. The theoretical part provides a brief overview of entities operating in this sector. Within the practical part one selected artistic entity is analysed in detail in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Riedlbauch
  • Oponent: Eva Homindová Römerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46581

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management