Bc. Lukáš Horák

Bakalářská práce

Economic Analysis of Intellectual Property

Economic Analysis of Intellectual Property
Anotace:
Práce se zaměřuje na popis a analýzu institucí duševního vlastnictví. Popisuje jak instituce ochrané známky, patentu a autorských práv fungují. Všechny instituce na ochranu duševního vlastnictví mají své silné a slabé stránky, které se ještě zvýraznují ve světle posledního technologického rozvoje. Práce se snaží popsat tyto nové výzvy a pokouší se nalézt možné budoucí vyústění vývoje. Také obsahuje …více
Abstract:
This thesis focus on description and analysis of institutions of intellectual property rights. It describes institutions of trademark, patent authorship and copyright and how the systems protect the works. All of these institutions have own strengths and weaknesses and many of them are increasingly exposed in recent technological development. The thesis tries to describe these challenges and show potential …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Jirsa
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní