Theses 

Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji – Luboš SRB, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Luboš SRB, DiS.

Bakalářská práce

Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji

Educational Program for Leisure Centres

Anotace: Práce se zabývá školními vzdělávacími programy, které jsou v této době aktuálním tématem, nejen na všech stupních formálního vzdělávání, ale také mimo tuto sféru. Tam, kde chybí rámcový vzdělávací programy. První kapitola pojednává o školské reformě, kurikulárních dokumentech, pilířích, formách a obecné analýze školních vzdělávacích programů. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku a srovnání dvou školních vzdělávacích programů ve vybraných střediskách volného času. Ta jsou zde zastoupena Domem dětí a mládeže Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže Strakonice. Je zde přiblížen sociodemografický vývoj, stručná charakteristika obou středisek volného času, podmínky vzniku školních vzdělávacích programů a jejich obsahová analýza.

Abstract: The work focuses on school educational programmes which are a topical issue not only within all levels of the formal education, but also out of their scope where the school framework programmes are not applied. The first chapter deals with the school curriculum reform, curriculum documents, pillars, forms and the general analysis of school educational programmes. The second chapter contains characteristics and a comparison of two school educational programmes applied in two leisure-time centres - The Children's and Youth Centres in Jindřichův Hradec and in Strakonice. It also outlines the socio-demographic development, brief characteristics of both leisure-time centres, conditions for creation of school educational programmes, and their content analysis.

Klíčová slova: školní vzdělávací program, střediska volného času, dům dětí a mládeže, školní reforma

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Toušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31524 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

SRB, Luboš. Školní vzdělávací programy ve vybraných střediscích volného času v Jihočeském kraji. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz