RNDr. Silvia Paukovčeková, Ph.D.

Disertační práce

Nové možnosti kombinované terapie na modelu solidních nádorů dětského věku

New possibilities for combination therapy in the model of pediatric solid tumors
Anotace:
Terapie založená na kombinaci různých antineoplastických sloučenin nadále zůstává základním principem léčby v onkologii. Nízko-dávková metronomická kombinovaná chemoterapie s potenciálem zacílit nejen na maligní buňky, ale také na nádorové mikroprostředí, představuje méně toxickou alternativu k standardní vysoko-dávkové chemoterapii. Tato dizertační práce je zaměřena na vybrané mechanizmy spolupůsobení …více
Abstract:
Combination treatment with various antineoplastic compounds remains the cornerstone of therapeutic modalities in oncology. As a less toxic alternative to high-dose therapy, low-dose metronomic regimens have been designed, some of them with the potential to influence not only malignant cells but also the tumor microenvironment. This Ph.D. thesis focuses on the selected mechanisms of combination therapies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Oponent: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta