Mgr. Bc. Klára Nádaská

Bakalářská práce

Pověry vážící se k průběhu pohlavního styku, těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení v obcích Lechovice a Božice

Superstitions connected to conception, pregnancy, childbirth, puerperium and breast-feeding that have occurred in villages Lechovice and Božice
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce mapuje stav přetrvávání pověr spojených s antikoncepcí, početím dítěte, těhotenstvím, porodem, šestinedělím a kojením v obcích Lechovice a Božice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří přehled dosavadní literatury jak odborné, do které jsou řazeny i dobové lékařské knihy, tak publicistické, zabývající se pověrami, které souvisí se zkoumaným tématem. V práci …více
Abstract:
This Bachelor’s Thesis deals with persistent superstitions connected to contraception, conception, pregnancy, childbirth, puerperium and breast-feeding that have occurred in villages Lechovice and Božice. The thesis is divided in two parts. In the first part, there is an overview of both scholarly literature published up to now, including contemporary medical books, and popular literature dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta