Bc. Veronika Kociánová, DiS.

Bakalářská práce

Policie ČR jako dotčený orgán veřejné správy

The Police as Authority Concerned of Public Administration
Anotace:
Policie České republiky je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem. Svoji působnost vykonává v rámci území celé České republiky, kdy plní řadu úkolů, jako je ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku, a kromě jiného i prevence a předcházení protiprávní činnosti. Jednou z mnoha oblastí, kde Policie České republiky působí, je tak i dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu …více
Abstract:
Police of the Czech Republic is unified armed security force. His powers are executed within the territory of the Czech Republic, which performs a number of tasks, such as protecting the security of persons and property, protection of public order, and among other things, prevention and prevention of unlawful activities. One of the many areas where the Police of the Czech Republic operates the supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta