Bc. Michal Jochym

Diplomová práce

Význam supervize u Policie České republiky, na příkladu územního odboru Policie České republiky Opava

The importance of supervision at the Police of the Czech Republic, in the example of the territorial department of the Police of the Czech Republic Opava.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o významu supervize v pomáhajících profesích a možnými přínosy při jejím zavedení u Policie České republiky. První část diplomové práce nám představí supervizi, její význam a přínosy, pomáhající profese, syndrom vyhoření, Policii České republiky, Územní odbor Policie České republiky Opava a možné přínosy vyplývající ze zavedení supervize u Policie České republiky. Praktická …více
Abstract:
The importance of supervision in the Police of the Czech Republic, on the example of the territorial department of the Police of the Czech Republic Opava. The first part of the thesis presents us with the supervision, its significance and benefits, helping professions, burnout syndrome, The Police of the Czech Republic, The Territorial Department of the Police of the Czech Republic Opava and the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zdvss/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Hozová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě