Lucie NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza

The sound of Australian English. A comparative analysis.
Abstract:
The aim of this thesis will be to outline the sound system of Australian English (AusE). The comparative method will be used to analyse the main phonetic differences between Australian English and Received Pronunciation (RP). Segmental and suprasegmental sound levels of both varieties will also be compared. This thesis will provide the overall preview of the Australian English that will be set into …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměří na zvukovou analýzu Australské angličtiny. Na základě komparativní metody budou pojednány rozdíly mezi australskou angličtinou a tzv. "Received Pronunciation" (RP). Porovnána tak bude segmentální i suprasegmentální zvuková rovina obou variant. Práce přinese náhled do historie australské angličtiny, kterou autorka zasadí do širšího kulturního kontextu australských reálií …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Lucie. Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta