Lucie NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza

The sound of Australian English. A comparative analysis.
Abstract:
The aim of this thesis will be to outline the sound system of Australian English (AusE). The comparative method will be used to analyse the main phonetic differences between Australian English and Received Pronunciation (RP). Segmental and suprasegmental sound levels of both varieties will also be compared. This thesis will provide the overall preview of the Australian English that will be set into …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměří na zvukovou analýzu Australské angličtiny. Na základě komparativní metody budou pojednány rozdíly mezi australskou angličtinou a tzv. "Received Pronunciation" (RP). Porovnána tak bude segmentální i suprasegmentální zvuková rovina obou variant. Práce přinese náhled do historie australské angličtiny, kterou autorka zasadí do širšího kulturního kontextu australských reálií …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Lucie. Zvuková charakteristika australské angličtiny. Komparativní analýza. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta