Michaela BECHNÁ

Bakalářská práce

Language and (visual) image in organizations' literature: the genre of annual report

Language and (visual) image in organizations' literature: the genre of annual report
Abstract:
The bachelor thesis carries out a genre analysis of the annual company report from the point of view of the interplay of the genre and visual construction of the document. The theoretical part attempts at examining the annual report as a complex genre. The first part of the practical part offers a genre analysis of the whole document, while the second part is devoted to a selected sub-genre, The Chairman …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá žánrovou analýzou výroční zprávy společnosti a zaměřuje se zejména na vzájemné propojení jazykové a vizuální stránky dokumentu. Teoretická část práce se věnuje vymezení výroční zprávy jako komplexního žánru. V první části praktického výzkumu je prozkoumán celý dokument, zatímco druhá část se věnuje vybranému podžánru, Úvodnímu slovu předsedy představenstva. Závěry studie …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BECHNÁ, Michaela. Language and (visual) image in organizations' literature: the genre of annual report. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta