Mgr. Ondřej Leifer

Diplomová práce

Pracovní smlouva a pracovní poměr

Contract of Employment and Labour Relationship
Anotace:
Diplomová práce „Pracovní poměr a pracovní smlouva“ se zabývá rozborem stěžejních institutů individuálního pracovního práva, kterými jsou jeho předmět – závislá práce. Dále z něho vycházející pracovní poměr jako hlavní pracovněprávní vztah umožňující výkon závislé práce. Dále pracovní smlouva jako právní skutečnost vzniku pracovního poměru a hlavní nástroj k individuální specifikaci pracovního poměru …více
Abstract:
The aim of this thesis „Contract of Employment and Labour Relationship“ is to analyze the three main parts of individual labour law which is its subject – dependent work. Other two parts deal with labour relationship as the main bilateral legal act between employer and employee proceeding from dependent work. Last part is dedicated to contract of employment as a tool which enables to specify labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta