Mgr. Veronika Kojzarová

Diplomová práce

Vliv insolvenčního řízení na pracovněprávní vztahy

The Influence of Insolvency Proceedings on Labour Relations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem insolvenčního řízení na pracovněprávní vztahy. Nejprve jsou charakterizovány pojmy pracovněprávního vztahu a insolvenčního řízení a vymezen právní rámec pro téma diplomové práce, poté jsou popsány a analyzovány důsledky insolvence zaměstnance i zaměstnavatele. Autor se při analyzování důsledků insolvence soustředí na práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele …více
Abstract:
This diploma thesis explores the influence of insolvency proceedings on labour relations. First of all, concepts of the labour relation and insolvency proceedings are described, then impacts of the employee’s or the employer’s insolvency proceedings are described and analysed, and the legal framework for this thesis is specified. The author focuses on employee’s and employer’s rights and obligations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta