Bc. Zuzana Havelková

Diplomová práce

Nežádoucí události v perioperační péči

Adverse events in the perioperative care
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na nežádoucí události v perioperační péči, zejména na jejich prevenci. Práce se skládá z části teoretické a empirické. V teoretické části jsou shrnuta podstatná teoretická východiska týkající se nežádoucích událostí v perioperační péči. Pozornost je zaměřena na poskytovatele perioperační ošetřovatelské péče perioperační sestru, dále na management rizik a management kvality …více
Abstract:
The Thesis focuses on undesirable events during perioperative care, especially their avoiding. The work consists of two parts theoretical and empiric ones. The theoretical part summarizes essential theoretical resources dealing with unwanted occurrences within perioperative care. Special attention is given to provider of nursing perioperative care such as perioperative nurse, as well as to risk and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havelková, Zuzana. Nežádoucí události v perioperační péči. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví